کمپرسور باد
  • ثبت نام

 

  (10 خط)77143886-021

کمپرسور باد : قیمت کپرسور باد چینی , هیوندا , خانگی , 10 لیتری

کمپرسور هوا

كمپرسور باد به ماشيني اطلاق مي شود كه از آن براي افزايش فشار سيالات تراكم پذير (گازها و بخارات) استفاده مي شود. كمپرسور باد در رفاه زندگي بشري و گسترش صنايع از آنچنان اهميتي برخورداربوده بنحوي كه امروزه اصطلاحا آن را اسب باركش صنايع مي نامند. با گسترش صنايع كه ازنيمه دوم قرن نوزدهم شروع گرديد و با رشدي شتابان قرن بيستم را پشت سر گذاشت، بايدانتظار داشت كه اين ماشين پر ارزش نقش مهمتري را در قرني كه بتازگي شروع شده در رفاهبشر و توسعه صنايع بعهده داشته باشد.كمپرسور هوا چيني | كمپرسور باد استريم | كمپرسور باد ارزان | كمپرسور باد تك فاز

 

کمپرسور باد

 

کمپرسور باد  قیمت کمپرسور باد

 

 

در اهميت كمپرسورباد همين بس كه دامنه بكارگيرياز آن در شاخه هاي مختلف صنايع، پزشكي، لوازم خانگي و غيره بسرعت در حال توسعه بوده،بطوري كه امروزه حضور آن در جاي جاي جوامع بشري بشدت بچشم مي خورد كه عمده ترين آنهاعبارتند از وسائل خانگي (يخچال، فريزر، كولر گازي،جاروبرقي)، تجهيزات پزشكي (دريلهايدندانپزشكي، هواي مورد استفاده در بيمارستانها) صنايع هواپيمائي (تأمين هواي فشردهبراي موتور توربين) و صنايع (تامين هواي فشرده براي سيستم هاي پنوماتيكي، ميعان گازها،ذخيره سازي گاز و...). شرايط بهره برداري از كمپرسو رها در صنايع از چنان دامنه وسيعيبرخوردار است كه امروزه انواع مختلف كمپرسورها در ظرفيت هاي مختلف و از فشار مكش بسياركم (خلاء) تا فشار دهش بسيار زياد (بيش از ٦٠٠٠ بار) بكارگرفته مي شود.

 

 

کمپرسور هیوندا ؟

 

کمپرسور (compressor) دستگاهی است که با افزایش فشار گاز، حجم سیستم را کاهش داده و گاز را با فشار تخلیه می کند.

کمپرسور ها از انواع توربو ماشین های توانگیر می باشند و طرز کار کلی آن ها مانند پمپ است.

معمولا برای متراکم کردن هوا که یک گاز تراکم پذیر است از کمپرسورها استفاده می کنند اما از کمپرسورها در متراکم سازی گازهای طبیعی، اکسیژن، نیتروژن، و دیگر گازهای صنعتی نیز استفاده می شود. (این در حالی است که گاهی کمپرسور هوا را از دیگر انواع کمپرسور مجزا می دانند)

 

انواع کمپرسور باد

1. کمپرسور های جابه جایی مثبت (Positive Displacment Compressor) شامل:

کمپرسور های دورانی (Rotary Compressor)

کمپرسور های رفت و برگشتی (Resiprocatig Compressor)

2. کمپرسور های دینامیکی (Dynamic Compressor) شامل:

کمپرسور های سانتریفوژ (Centrifugal Compressor)

کمپرسور های محوری (Axial Compressor)

 

كمپرسور به ماشيني اطلاق مي شود كه از آن براي افزايش فشار سيالات تراكم پذير (گازها و بخارات) استفاده مي شود. كمپرسور در رفاه زندگي بشري و گسترش صنايع از آنچنان اهميتي برخورداربوده بنحوي كه امروزه اصطلاحا آن را اسب باركش صنايع مي نامند. با گسترش صنايع كه ازنيمه دوم قرن نوزدهم شروع گرديد و با رشدي شتابان قرن بيستم را پشت سر گذاشت، بايدانتظار داشت كه اين ماشين پر ارزش نقش مهمتري را در قرني كه بتازگي شروع شده در رفاهبشر و توسعه صنايع بعهده داشته باشد. در اهميت كمپرسورها همين بس كه دامنه بكارگيرياز آن در شاخه هاي مختلف صنايع، پزشكي، لوازم خانگي و غيره بسرعت در حال

توسعه بوده،بطوري كه امروزه حضور آن در جاي جاي جوامع بشري بشدت بچشم مي خورد كه عمده ترين آنهاعبارتند از وسائل خانگي (يخچال، فريزر، كولر گازي،جاروبرقي)، تجهيزات پزشكي (دريلهايدندانپزشكي، هواي مورد استفاده در بيمارستانها) صنايع هواپيمائي (تأمين هواي فشردهبراي موتور توربين) و صنايع (تامين هواي فشرده براي سيستم هاي پنوماتيكي، ميعان گازها،ذخيره سازي گاز و...). شرايط بهره برداري از كمپرسو رها در صنايع از چنان دامنه وسيعيبرخوردار است كه امروزه انواع مختلف كمپرسورها در ظرفيت هاي مختلف و از فشار مكش بسياركم (خلاء) تا فشار دهش بسيار زياد (بيش از ٦٠٠٠ بار) بكارگرفته مي شود.

کمپرسور هوا چینی

کمپرسور یکی از دستگاه های مکانیکی می باشد که امروزه به دلیل کاربرد فراوان به آنها در اصطلاح اسب بار کش صنایع می گویند. این ماشین پر ارزش در زمینه های مختلف از صنعت گرفته تا پزشکی، لوازم خانگی و غیره کاربرد دارد. در واقع کمپرسور برای فشرده کردن گاز یا مایعات استفاده می شود عملکرد کمپرسورها به این صورت می باشد که با صرف انرژی مکانیکی فراوانی، گاز را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آنرا فشرده میسازند. در اثر این عمل، دمای گازی که فشرده میشود نیز افزایش مییابد. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیستم خنککننده عبور میدهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. انواع گوناگونی از کمپرسور جود دارد که برای مصارف صنعتی و عمومی طراحی شده اند.

 

كمپرسور باد ارزان

 

كمپرسورها را برحسب نياز در اندازه هاي مختلفي مي سازند و با توجه به نحوة كاركرد به سه نوع پيستوني ، دوار و گريز از مركز تقسيم مي شوند . كار كمپرسورها ، ايجاد نيروي مكش لازم براي مكيدن گاز مبرّد از اواپراتور ، متراكم كردن گاز ، و سپس فرستادن آن به كندانسور است ، كه در آن گاز به مايع تبديل مي شود . مكندگي كمپرسور ، گاز را از سمت راست فشار ضعيف به سمت فشار قوي منتقل مي كند ، و حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد . كمپرسورها را برحسب نياز در اندازه هاي مختلفي مي سازند و با توجه به نحوة كاركرد به سه نوع پيستوني ، دوار و گريز از مركز تقسيم مي شوند . كار كمپرسورها ، ايجاد نيروي مكش لازم براي مكيدن گاز مبرّد از اواپراتور ، متراكم كردن گاز ، و سپس فرستادن آن به كندانسور است ، كه در آن گاز به مايع تبديل مي شود . مكندگي كمپرسور ، گاز را از سمت راست فشار ضعيف به سمت فشار قوي منتقل مي كند ، و حجم گازي كه بايد متراكم شود بستگي به ميزان جابه جايي پيستون كمپرسور دارد . وظيفة كمپرسور در سيستم تبريد تراكمي اين است كه با ايجاد اختلاف فشار لازم ، جريان مبرّد را از يك قسمت سيستم به قسمت ديگر برقرار كند . در اثر وجود همين اختلاف فشار بين سمت فشار قوي و سمت فشار ضعيف است كه مايع مبرّد از ميان شير انبساط به اواپراتور رانده مي شود . براي اينكه بخار كم فشار ، اواپراتور را ترك كند و راهي واحد تقطير شود بايد فشاري بيشتر از فشار موجود در قسمت مكش واحد تقطير داشته باشد . كمپرسورهايي كه در تهويه مطبوع به كار مي روند برحسب ساختمان و طرزكار به انواع زير تقسيم مي شوند : تک سیلندر چند سیلندر كمپرسورهايي كه در تهويه مطبوع به كار مي روند برحسب روش تراكم به انواع زير تقسيم مي شوند: پيستوني دوار گريز از مركز

کمپرسورها دارای انواع مختلفی هستند. دسته بندیهای گوناگون، کمپرسورها را بر پایه ویژگیهای گوناگون طبقه بندی می کنند. در یکی از رایجترین این طبقه بندی ها، برپایه نحوه انتقال انرژی از کمپرسور به سیال، کمپرسور به دودسته تقسیم می شوند:

کمپرسورهای دینامیکی

در این کمپرسورها انتقال انرژی به سیال به طور دایمی است. انواع کمپرسورهای دینامیکی عبارت اند از:

جریان شعاعی (Centrifugal) جریان محوری (Axial).

کمپرسورهای جابجایی مثبت

انواع کمپرسورهای جابجایی مثبت عبارت اند از

رفت و برگشتی (Reciprocating) دوار (Rotary)

قدرت تراکم این کمپرسورها نسبت به نوع دینامیک بیشتر است. البته دبی این کمپرسورها به مراتب کمتر از نوع دینامیک میباشد.

 

 

کمپرسورهای دینامیکی

 

کمپرسورهای دینامیکی در دو طرح محوری و شعاعی موجود میباشند. طرحهای شعاعی غالباً کمپرسورهای توربینی یا کمپرسورهای توربینی شعاعی نامیده میشوند و طرحهای شعاعی غالباً کمپرسورهای گریز از مرکز نامیده میشوند. برخلاف کمپرسورهای جابجایی که با جریان ثابت کار میکنند، کمپرسورهای دینامیکی با فشار ثابتی کار میکنند. عملکرد کمپرسور دینامیکی تحت تأثیر شرایط بیرونی قرار دارد، از جمله، ایجاد تغییری جزئی در فشار ورودی باعث تغییر زیادی در ظرفیت میشود.

کمپرسور گریز از مرکز

از جمله ویژگیهای کمپرسور گریز از مرکز، جریان رانش شعاعی آن است. هوا با استفاده از پرههای شعاعی وارد مرکز پروانه دواری میشود و توسط نیروهای گریز از مرکز به سوی محیط پروانه دوار به بیرون پرتاب میشود. قبل از اینکه هوا به مرکز پروانه دوار بعدی رانده شود، از یک پخش کنند و یک محفظه حلزونی عبور میکند، که در این محفظه انرژی جنبشی به فشار استاتیک تبدیل میشود.

نسبت فشار هر مرحله، نسبت فشار کلی کمپرسور را مشخص میکند. همچنین بعد از هر پروانه دوار سرعت هوا بطور چشمگیری افزایش مییابد. دمای هوا در قسمت ورودی هر یک از مراحل نقش مهمی در مقتضیات توان کمپرسور دارد و به همین دلیل است که خنک کاری بین مراحل نیاز میشود. کمپرسورهای گریز از مرکز با بیش از ۶ مرحله و فشاری تا ۲۵ بار غیر معمول نیستند. پروانه دوار میتواند دارای طرح باز و یا بسته باشد. طرح باز در کاربردهای هوا رایج تر است. از طرح باز در کمپرسورهای گاز نیز استفاده میشود. پروانه دوار معمولاً از آلیاژ فولاد ضد زنگ و یا آلومینیوم ساخته میشود. سرعت این کمپرسور در مقایسه با کمپرسورهای دیگر خیلی بالا است، حدود ۰۰۰۱۵ تا ۱۰۰۰۰۰ دور بر دقیقه کاملاً رایج میباشد.

این، بدین معنی است که به جای یاتاقانهای ساچمهای از یاتاقانهای تخت (JOURNAL BEARINGS) یا همان یاتاقانهای لغزشی در این کمپرسورها استفاده میشود. یاتاقانهای ساچمهای در کمپرسورهای یک مرحلهای با نسبت فشار کم مورد استفاده قرار میگیرند. غالباً کمپرسورهای چند مرحلهای دارای دو پروانه دوار هستند که بر روی هر دو انتهای محور گردان نصب شدهاند که بارهای محوری تولید شده توسط اختلاف فشار را خنثی میکنند. پایین ترین میزان جریان حجمی در کمپرسور گریز از مرکز عمدتاً توسط جریان موجود در آخرین مرحله تعیین میشود. مقدار حد عملی l/s ۱۶۰ در مجرای خروجی از یک تجهیز افقی دو تکه، غالباً قاعده کلی است. هر کمپرسور گریز از مرکز باید بطور مناسبی آببندی شود تا میزان نشتی را در راستای محور گردنده که از میان محفظه کمپرسور عبور میکند را کاهش دهد. آببندهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند و پیشرفته ترین آنها را میتوان در کمپرسورهای پر سرعت که تأمین کننده فشارهای بالا میباشند، یافت. رایج ترین انواع آببندهای چهارگانه شامل آببندهای لابیرینتی، آببندها حلقوی (معمولاً آببندهای گرافیتی که خشک کار میکنند، اما آببندهای مایع نیز به کار گرفته میشود)، آببندهای مکانیکی (MECHANICAL SEAL)و آببندهای هیدرواستاتیکی میباشد.

کمپرسور محوری

 

یک کمپرسور محوری (Axial compressors) دارای جریان محوری است، هوا یا گاز از میان ردیفهایی از پرههای ثابت و متحرک در امتداد محور گردان کمپرسور عبور میکنند. بدین ترتیب سرعت هوا بتدریج همزمان با اینکه پرههای ثابت انرژی جنبشی

را به فشار تبدیل میکنند، افزایش مییابد. پایین ترین میزان جریان حجمی در چنین کمپرسوری حدود ۱۵/s است. معمولاً یک استوانه متعادل کنندهای در کمپرسور تعبیه میشود، تا نیروی فشار محوری را متعادل سازد. کمپرسورهای محوری بطور کلی از کمپرسورهای گریز از مرکز کوچکتر هستند و بطور معمول سرعت آنها ٪ ۲۵ بالاتر است و این کمپرسورها برای میزان جریان حجمی بالا در فشار نسبتاً متوسط مورد استفاده قرار میگیرند. به استثنای کاربردهای توربین گازی، نسبت فشار به ندرت بالاتر از ۶ است. جریان معمول تقریباً / s ۶۵ و فشار مؤثر تقربیا ۱۴ بار است.

کمپرسورهای جابجایی مثبت

یک کمپرسور جابجایی (Displacement compressor) دارای این خصوصیت است که حجم معینی از گاز یا هوا را محصور میکند و سپس با کاهش دادن منطقه حجم محصور شده، فشار را افزایش میدهد.

یک پمپ دوچرخه ساده ترین نوع یک کمپرسور جابجایی است، که در این نوع پمپ، هوا وارد سیلندر میشود و توسط پیستون متحرکی فشرده میشود. کمپرسور پیستونی دارای اصل عملکردی مشابهی است با یک پیستون، این کمپرسور دارای پیستونی است که در آن یک میله اتصال و یک میل لنگ چرخشی باعث عقب و جلو رفتن آن میشود. اگر برای فشردن هوا فقط یک طرف پیستون استفاده شود، پیستون یکطرفه نامیده میشود. اگر هر دو طرف بالا و پایین مورد استفاده قرار گیرد، کمپرسور دو طرفه نامیده میشود. تفاوت بین فشار در قسمت ورودی و قسمت خروجی به عنوان اندازهای از کار کمپرسور است.

نسبت فشار، رابطه بین فشار مطلق در قسمتهای ورودی و خروجی است. بنابراین ماشینی که هوایی تحت فشار اتمسفر را تا ۷ bar فشرده میسازد دارای کاری با نسبت فشار ۱=۸ / (۷+۱) است.

پیستونی[

کمپرسور پیستونی

(Piston compressors) قدیمی ترین و متداولترین انواع کمپرسور است. این کمپرسور در شکلهای دو طرفه یا یکطرفه موجود میباشند که قطعات آنها روغنکاری شونده یا روغن کاری نشونده میباشند که به اشکال متفاوتی دارای تنوع تعداد سیلندر هستند. به استثنای کمپرسورهای واقعاً کوچک که دارای سیلندرهای عمودی هستند، شکل بندی V برای کمپرسورهای کوچک رایج ترین است. در کمپرسورهای بزرگ دو طرفه، شکل بندی نوع L با سیلندر عمودی فشار پایین و سیلندر افقی فشار بالا مزایای بسیار زیادی داشته و به همین علت است که این نوع طرح نسبت به طرحهای دیگر رایج تر است. کمپرسورهایی که روغنکاری میشوند بطور معمول با سیستم روغن کاری پاششی یا روغن کاری فشاری کار میکنند. بیشتر کمپرسورها دارای سوپاپهای خودکار هستند. یک سوپاپ خودکار به هنگام بروز اختلافات فشار در دو سمت بشقابک سوپاپ باز و بسته میشود.

کمپرسور ۳پ کاکا

مشخصات: همان طور که از اسمش پیداست این کمپرسور سه مرحلهای، پیستونی و برای فشرده کردن اکسیژن به کار میرود(۳:سه مرحلهای/پ:پیستونی/کا:کمپرسور/کا:کیسلاروت (به زبان روسی یعنی اکسیژن)) ساخت کشور روسیه (شوروی سابق) اجزا کمپرسور: ۱-الکتروموتور ۲-ژنراتور ۳-بافر یا تجهیزات حجمی ۴-پیستون ۵-سردکن گاز ۶-پمپ روغن ۷-سردکن روغن ۸-لوله و اتصالات گازی ۹-لوله و اتصالات آبی ۱۰-لوله و اتصالات روغنی ۱۱-سوپاپهای گازی ۱۲-کارتر ۱۳-سیلندر

طریقه کارکرد: کارکرد آن به این صورت است که ابتدا اکسیژن با فشاری در حدود ۵٫۰اتمسفر به طریقه مکش وارد بافر شده سپس وارد سیلندر میشود پس فشرده شدن در حدود ۲اتمسفر وارد بافر دوم شده وپس از تعدیل فشار وارد سردکن اول میشود پس از خنک شدن در سردکن وارد مرحله دوم شده وپس از فشرده شدن در حدود ۱۵تا۱۷اتمسفر وارد بافر سوم و سردکن دوم میشود و دوباره پس از خنک شدن وارد مرحله سوم شده وتا فشار بیش از ۲۵اتمسفر فشرده شده وارد بافر چهارم و سردکن گاز سوم میشود وپس از خنک شدن نهایی برای مصرف فرستاده میشود.

حفاظتها: برای حفظ ایمنی و جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات به کار میرود به طور مثال اگر درجه حرارت یاتاقانها تا۷۰دزجه سانتیگراد بالا رود سیستم سیگنالیزاسیون فعال شده وسیگنال به صورت نوری یا صوتی و یا هر دو ظاهر میشود.

 

یستونی روغنکاری نشونده

کمپرسورهای پیستونی روغنکاری نشونده (Oil-free piston compressors) دارای رینگهای پیستونی از جنس پلی اتیلنی یا کربنی میباشند و یا اینکه دیواره پیستون و سیلندر آنها میتواند همانند کمپرسورهای مارپیچی شیاردار باشد. کمپرسورهای بزرگتر دارای یک یاتاقان متحرک و واشرهای درزگیری هستند که بر روی پینهای انگشتی پیستون قرار دارند و دارای قطعه میانی تهویه کنندهای است که از انتقال روغن از محفظه کارتل روغن به محفظه تراکم ممانعت میکند. کمپرسورهای کوچکتر غالباً دارای یک کارتل روغن به همراه آببندی جهت افزایش عمر یاتاقانها هست.

 

دیافراگمی

کمپرسورهای دیافراگمی (Diaphragm compressors) گروه دیگری را تشکیل میدهند. دیافراگم بطور مکانیکی یا هیدرولیکی به کار انداخته میشود. کمپرسورهای دیفراگمی مکانیکی با جریان اندک و فشار پایین یا به عنوان پمپهای خلاء مورد استفاده قرار میگیرند. کمپرسورهای دیافراگمی هیدرولیکی برای فشار بالا مورد استفاده قرار میگیرند.

مار پیچی

اصول کلی کمپرسور جابجایی چرخشی با پیستون مار پیچی شکل (Screw compressors)، در سالهای دهه ۱۹۳۰ توسعه یافت، و این زمانی بود که یک کمپرسور چرخشی با ظرفیت بالا و جریانی ثابت در شرایط متفاوت، مورد نیاز بود. اجزاء اصلی هواساز کمپرسور شامل روتورهای نر و مادگی میباشد، که مادامی که به طرف یکدیگر حرکت میکنند، حجم بین آنها و محفظه کاهش مییابد. هر هواساز مارپیچ دارای نسبت فشار ثابتی است که به طول مارپیچ، فاصله میان دندههای مارپیچ و شکل مجرای تخلیه آن بستگی دارد. برای بدست آوردن بهترین راندمان، نسبت فشار باید با فشار کاری مورد نیاز تطبیق داده شود. کمپرسور مارپیچی دارای سوپاپ نبوده و هیچ نیروی مکانیکی ندارد که باعث عدم تعادل شود. این بدین معنی است که این نوع کمپرسور با ابعاد برونی کوچک میتواند با سرعت میله گردنده بالائی کارکند و جریان عظیمی را ترکیب نماید. یک نیروی محوری فعال که به اختلاف فشار بین ورودی و خروجی بستگی دارد بر یاتاقانها وارد میگردد. مارپیچ، که در اصل متقارن بود، هم اکنون در طرحهای مختلف به صورت اشکال حلزونی توسعه یافته است.

کمپرسورهای مارپیچی روغن کاری نشونده

اولین کمپرسورهای مارپیچی دارای شکل متقارنی بودند و در محفظه فشارآنها از مایع استفاده نمیشد. به همین دلیل به آنها کمپرسورهای مارپیچی روغنکاری نشونده یا خشک میگفتند. در اواخر دهه ۱۹۶۰ کمپرسور مارپیچی روغنکاری نشونده سرعت بالائی بوجود آمد که دارای شکل مارپیچ نامتقارنی بود. این شکل جدید روتور بطور چشمگیری منجر به افزایش راندمان شد، این افزایش کارائی به علت کاهش نشت در دستگاه بود.

در کمپرسورهای مارپیچی خشک از یک چرخ دنده بیرونی استفاده میشود تا روتورهای چرخشی را که در جهت عکس یکدیگر حرکت مینمایند، هماهنگ کند. از آنجائیکه روتورها نه با یکدیگر و نه با محفظه تراکم کمپرسور تماس پیدا میکنند بنابراین در محفظه تراکم نیازی به روغن کاری نیست در نتیجه هوای فشرده شده کاملاً عاری از روغن است. روتورها و محفظه با دقت بسیار زیادی ساخته میشوند تا نشت روغن از قسمت تراکم به قسمت ورود هوا به حداقل برسد. نسبت فشار هوا اختلاط شده توسط اختلاف درجه حرارت بین ورودی و خروجی، محدود میشود. به همین دلیل است که کمپرسورهای مارپیچی روغنکاری نشونده را غالباً به صورت چندین مرحلهای میسازند.

مارپیچی مایع تزریقی

در این نوع کمپرسور تزریقی، مایعی با هدف روغن کاری و خنک کاری به محفظه تراکم و غالباً به یاتاقانهای کمپرسور تزریق میشود. نقش این مایع خنک کاری و روغن کاری کمپرسور و کاهش نشت برگشتی به قسمت ورودی هوا است.

امروزه، روغن، به دلیل خواص خوب روانسازی رایج ترین مایع مورد استفاده در روانکاری است. با توجه به این از مایعات دیگری نیز استفاده میشود، از جمله آب. کمپرسورهای مارپیچ مایع تزریقی میتوانند برای نسبتهای فشار بالا ساخته شوند، زیرا که با یک مرحله تراکم هوا فشاری معادل ۱۳ بار ایجاد مینماید.

کمپرسور دندانه دار

واحد هواساز در کمپرسور دندانه دار (Tooth compressor) از دو روتور تشکیل میشود که در محفظه تراکم به طرف یکدیگر حرکت میکنند. فرایند فشرده سازی از سه مرحله مکش، تراکم و رانش تشکیل میشود. در مرحله مکش، هوا وارد محفظه تراکم میشود، که با حرکت روتورها بتدریج کوچک و کوچکتر میگردد. خروجی هوا در مرحله تراکم به وسیله یکی از روتورها مسدود میباشد، در حالیکه ورودی برای مکش هوای تازه در قسمت دیگر محفظه تراکم باز است. عمل تخلیه هنگامی صورت میگیرد که یکی از روتورها کانال را باز کند و بدین ترتیب هوای متراکم شده با نیروی زیادی به بیرون از محفظه تراکم فرستاده شود. مراحل مکش و رانش هوا در محفظه تراکم بصورت شعاعی صورت میپذیرند، که این امکان را فراهم میآورد از طرحهای سادهتر یاتاقان استفاده شود و همچنین ویژگیهای پر کردن هوا را بهبود بخشد. هر دو این روتورها از طریق چرخ دندهای هماهنگ شده و بطور همزمان میچرخند. حداکثر نسبت فشاری که توسط کمپرسور دندانه دار روغنکاری نشونده بدست میآید، ۵/۴ است. در نتیجه برای فشارهای بالاتر چندین مرحله دیگر مورد نیاز است.

 

فرفرهای

مکانیسم پمپ فرفرهای

این کمپرسور یکی از انواع کمپرسورهای جابجایی مارپیچی روغنکاری نشوندهاست، به عنوان مثال این کمپرسور با کاهش همواره حجم معینی از هوا آن را فشرده میسازد. واحد هواساز کمپرسور از یک حلزونی ثابت در قسمت محفظه و یک موتور که بصورت گریز از مرکز راهاندازی میشود و همچنین یک مارپیچ متحرک، تشکیل شدهاست. حلزونیها با اختلاف فاز ۱۸۰ درجه نصب میشود تا محفظه هوایی با حجمهای متغیری را تشکیل دهند. این امر باعث میشود که قسمتهای تشکیل دهنده کمپرسور دارای تعادل شعاعی باشند، میزان نشتی وقتیکه اختلاف فشار در محفظههای هوا کمتر از اختلاف فشار بین ورودی و خروجی باشد، به حداقل میرسد. حلزونی متحرکت توسط میل لنگی به کار انداخته میشود که دارای کورس کوتاهی است و این مارپیچ بطور گریز از مرکز در حول مرکز حلزونی ثابت حرکت میکند. قسمت ورودی هوا در بالای محفظه تعبیه شدهاست.

وقتیکه مارپیچ متحرک برخلاف عقربههای ساعت حرکت میکند، هوا به داخل فرستاده میشود و در یکی از محفظههای هوا حبس و بطور متغیری به سمت مرکز فشرده میشود. در این قسمت دریچه خروجی و سوپاپ یکطرفهای تعبیه شدهاست. دوره تراکم به ازاء هر ۵/۲ دور چرخش در حال اجراء است که در این دوره، جریان هوا ثابت و بدون ضربهاست. از آنجائیکه این فرایند عاری از هر گونه تغییرات گشتاور بوده، تقریباً آرام و بدون لزرش است. بنابراین با کمپرسور پیستونی قابل مقایسهاست.

 

 

پرهای

اصول کار کمپرسور پرهای (Vane compressor) همانند بسیاری از موتورهای هوای فشرده دیگر است. پرهها معمولاً از آلیاژهای ریختگی مخصوص ساخته میشوند و بیشتر کمپرسورها از نوع روغن روغنکاری شونده میباشند. یک روتور که دارای

پرههای متحرک شعاعی است به صورت خارج از مرکز در محفظه استاتور نصب میشود. وقتیکه روتور میچرخد، پرهها به واسطه نیروی گریز از مرکز با دیوارههای استاتور تماس برقرار مینماید وقتیکه فاصله بین روتور و استاتور افزایش مییابد، هوا به داخل فرستاده میشود. هوا در محفظههای مختلف کمپرسور حبس شده و حجم این محفظهها همزمان با چرخش کاهش مییابد. وقتیکه پرهها از مقابل مجرای خروجی میگذرند، هوا تخلیه میشود.

کمپرسور حلقه روغنی

کمپرسور حلقه روغنی (Liquid-ring compressor) یکی از انواع کمپرسورهای جابجایی است که دارای نسبت فشار درونی میباشد. روتور این کمپرسور دارای پرههای ثابتی است که به صورت خارج از مرکز در یک محفظه قرار گرفته که بخشی ازآن با مایعی پر میشود. چرخ پره، مایع را به اطراف محفظه کمپرسور منتقل نموده و به واسطه نیروی گریز از مرکز حلقهای از مایع در اطراف محفظه کمپرسور تشکیل میشود. از آنجائیکه محفظه کمپرسور بیضوی شکل است، حلقه مایع به صورت خارج از مرکز در اطراف روتور قرار میگیرد. حجم بین چرخ پره بطور متناوب تغییر میکند. این کمپرسور معمولاً دارای دو محفظه تراکم متقارن رو به روی هم است تا بدین ترتیب از اعمال نیروهای شعاعی بر روی یاتاقانها ممانعت به عمل آید.

فرایند خنک کاری در این کمپرسور بصورت مستقیم است و به تماس بین مایع و هوا بستگی دارد، به این معنی است که افزایش درجه حرارت بر روی هوای تراکم یافته خیلی کم است. با این وجود، اتلاف از طریق اصطکاک گرانروی مایع بین محفظه و تیغهها بالا است. هوا توسط مایع کمپرسور اشباع میشود، که بطور معمول آب است. گاهی اوقات به منظور جذب عنصر تشکیل دهنده معینی از گاز و یا حفاظت کردن کمپرسور در مقابل فرسودگی و خوردگی در مواقعی که گازهای تهاجمی تحت فشار قرار میگیرند، میتوان از مایعات دیگری نیز استفاده کرد.

دمندهها

یک دمنده (Blower)، به این علت که بدون تراکم سازی درونی کار میکند، کمپرسور جابجایی نیست. وقتی که محفظه تراکم در تماس با مجرای خروجی قرار میگیرد، هوای فشرده از قسمت تراکم رهائی مییابد. وقتی که حجم اتاقک فشار با چرخشهای پیوسته کاهش مییابد، عمل تراکم صورت میپذیرد. بدین ترتیب، تراکم در تقابل با فشار کاملاً مخالف صورت میگیرد و به همین دلیل بازدهی کمپرسور کاهش مییابد و سر و صدای زیادی تولید میشود. دور روتر هم شکل، متقارن معمولی، که برخلاف جهت یکدیگر در محفظه دارای انتهای مسطح میچرخند، در محفظه استوانهای کار میکنند. روتورها توسط چرخ دنده همزمان کنندهای به طور همزمان با یکدیگر میچرخند. دمندههای معمولاً هوا روغنکاری نشونده میباشند. بازدهی پایین باعث میشود که آنها فقط در کاربردهای کم فشار و فشرده سازی تک مرحلهای مورد استفاده قرار گیرند، حتی اگر دو یا سه مرحلهای آن در دسترس باشد. دمندهها معمولاً به عنوان پمپهای خلاء و عوامل نیوماتیکی به کار گرفته میشوند.

پمپهای خلاء

خلاء به معنی فشار پایینتر نسبت به فشار آتمسفر است. یک پمپ خلاء، کمپرسوری است که در این دامنه فشار کار میکند از جمله ویژگی خاص پمپ خلاء این است که آنها با نسبت فشار خیلی بالا کار میکنند، با این وجود، علیرغم این موضوع، کمپرسورهای متراکم کننده چند مرحلهای میتوانند برای محدوده فشارهای ۱ بار تا ۱/. بار مورد استفاده قرار گیرند.

کمپرسورهای کمکی

کمپرسور کمکی (Booster compressor)، کمپرسوری است که هوای فشرده شده از قبل را تا فشار بالاتری متراکم میسازد. این کمپرسور برای جبران فشارهایی که در طول خطوط لولههای طویل افت کردهاست مورد استفاده قرار میگیرد و یا در مواردی که به فشارهای بالاتری در فرایند نیاز است، استفاده میشود. تراکم ممکن است که یک یا چند مرحلهای باشد و کمپرسور نیز میتواند از نوع دینامیکی یا جابجایی باشد، اما در این مواقع کمپرسورهای پیستونی رایج ترین هستند. توان مورد نیاز برای کمپرسور کمکی با افزایش نسبت فشار، افزایش مییابد، درحالیکه جرم در حال حرکت افت مینماید. منحنی مقتضیات توان که تابعی از فشار ورودی میباشد از نظر شکل کلی با منحنی پمپ خلاء مشابهاست.

تشدید کنندههای فشار

تشدید کنندههای فشار (Pressure intensifiers)، فشار را در سیال افزایش میدهند به عنوان مثال برای تستهای آزمایشگاهی بر روی شیر، لولهها و شیلنگها. فشاری حدود ۷ بار را میتوان با یک مرحله تا ۲۰۰ بار یا حتی تا فشار ۱۷۰۰ بار در تجهیزات چند مرحلهای افزایش داد. تشدید کننده فشار فقط برای جریانهای خیلی کم موجود میباشند. وقتی که محفظه پر فشار از هوا پر میشود، پیستون کم فشار بالا برده میشود. وقتی که سیال مولد فشار وارد محفظه میشود پیستون به طرف پایین رانده میشود، و تحت فشار بالایی سیال را به بیرون میراند. تشدید کننده فشار میتواند در یک فرایند تناوبی تا دامنه سطح فشار از پیش تنظیم شدهای کار کند. تمامی گازهای خنثی میتوانند به این طریق فشرده شوند. هوا را نیز میتوان در یک تشدید کننده فشار متراکم ساخت، اما باید کاملاً عاری از روغن باشد تا از احتراق خود به خود آن ممانعت شود.

 

 

کاربرد کمپرسور رفت و برگشتی

 

بیشترین کاربردهای کمپرسورهای رفت و برگشتی در صنایع نفت و گاز است که در آن سیال وارد شده و فشارش در خروجی بالا می رود. در صنعت گاز نیز از کمپرسورهای رفت و برگشتی در خطوط انتقال گاز بین کشورها استفاده می کنند. این کمپرسورها همچنین در صنایع شیمیایی، تهویه ساختمان، تونل ها، معادن و کوره ها، سیستم های تبرید، تأمین فشار مخازن تحت فشار، تزریق گاز به میدان های نفتی، تأمین هوای فشرده جهت احتراق در ماشینهای احتراق داخلی و دیگ بخار و... کاربرد فراوانی دارند.

 

در کمپرسور اسکرو دو روتور مارپیچ که به طور متناوب گردش می کنند سیال را به محفظه می راند و فشار آن را افزایش می دهد. با گردش روتورها سیال به درون محفظه کشیده شده و در ادامه کار روتور، سیال را به انتها می راند، آن را به دام انداخته و بدین ترتیب فشارش را بالا می برد. سیال فشرده شده از انتها خارج می شود. این کمپرسورها تمایل به حرکت آرام دارند و لرزش چندانی نداشته از این رو نیازی به فنر ندارند، با این حال برای جلوگیری از لرزش های احتمالی در فرکانس های بالا یک لرزه گیر روی آن ها تعبیه می شود. لازم به ذکر است روتورها نباید خشک کار کنند و شیارهای روتور باید همواره روغنکاری شوند تا دچار خوردگی و ساییدگی نشوند.

 

کمپرسور اسکرو بدون روغن

 

در این کمپرسورها هوا در طی فرایند بدون وجود سیل های (Seal) روغن فشرده می شود. هوا معمولا فشار ماکزیمم پایین تری دارد از این رو هوا را در کمپرسورهای اسکرو بدون روغن چند طبقه، توسط چندین اسکرو فشرده می کنند تا فشار

بیشتری در خروجی داشته باشد. حجم هوای خروجی در این حالت به 2000 فوت مکعب بر دقیقه می رسد.(در دمای 60 درجه سلسیوس و فشار اتمسفر). این کمپسورها در جایی که وجود روغن در سیستم مجاز نیست. مانند تحقیقات پزشکی و تولید نیمه رساناها کاربر دارند.

لازم به توضیح است جهت هماهنگ کردن دو محور این نوع کمپرسور از دو چرخ دنده استفاده می شود. هچنین این نوع کمپرسور دارای دبی های بسیار بالا (30297 متر مکعب در ساعت در فشار 3 بار و یا 120000 متر مکعب در فشار اتمسفر) می باشد. همچنین به علت دقت بسیار بالا در ماشینکاری و استفاده چرخ دنده و... قیمت این نوع کمپرسور چندین برابر انواع injected-Oil می باشد. حداکثر فشار این نوع کمپرسور در یک مرحله با توجه به سازنده از 3 تا 4 بار است.

 

کارکرد کمپرسور محوری

 

کمپرسوری که در آن سیال وارد شده و در جهت محوری گردش کند، کمپرسور جریان محوری است. همانند کمپرسورهای سانتریفوژ هر تیغه استاتور ایجاد فشار می کند. و این تیغه ها مدام جریان ناپایدار ایجاد می کنند. عمل فشرده سازی به طور کامل بر اساس انتشار سیال در مسیر جریان صورت می گیرد. استاتور انرژی جنبشی مطلق سیال را به افزایش فشار در سیال تبدیل می کند. ترم دیگر انرژی جنبشی در سیستم مربوط به گردش روتور است. روتور انرژی جنبشی نسبی سیال را کاهش داده و انرژی جنبشی مطلق آن را افزایش می دهد، یعنی اثر روتور روی سیال، افزایش سرعت مولکول های سیال است و در نتیجه سرعت نسبی میان سیال با روتور کم می شود. طراحی مسیر عبور سیال در روتور با قابلیت انتشار بالا می تواند عملکرد خوبی در افزایش فشار داشته باشد. اگر در یک مرحله %50 افزایش فشار در روتور داشته باشیم گفته می شود بازده دستگاه %50 می باشد.

 

تاریخچه کمپرسور

بسيارياز پيشرفتهاي تكنولوژي امروزي اقتباس تكامل يافته اي ازدستاوردهاي مراحل نخستين زندگيبشر مي باشند. به عنوان مثال، اولين مورد استفاده ازهواي فشرده مربوط به زماني استكه انسان نخستين با دميدن به كنده هاي نيم سوزي كه بر اثر صاعقه بوجود آمده بود، آتشرا روشن نگه مي داشت. هواي مورد نياز براي دميدن را شش هاي وي كه كمپرسوري خداداديبا مشخصات شگفت انگيز است، تأمين مي كرد. شش هاي انسان عادي قادر است ١٠٠ ليتر در دقيقهو يا شش مترمكعب درساعت با فشاري معادل ٠,٠٨- ٠,٠٢ بار تأمين كند . درصورت سالم بودن،اين كمپرسور اوليه انساني به نحو شايسته و بدون رقيب و بي وقفه كار كرده و هزينه نگهداريو تعميرات آن درحدصفر مي باشد. اهميت كيفي اين كمپرسور طبيعي در روشن كردن اولين آتشاست. چون اگر شش ها ي انسان درانجام اين امر مهم قاصر بود، بدون شك

تمدن امروزي بشرمسير ديگري را طي مي كرد. اما در سه هزارسال قبل ازميلاد حضرت مسيح، زمانيكه بشر فلزاتيازقبيل طلا، مس، قلع و سرب را كه بصورت خالص درطبيعت وجود داشت كشف كرد و همچنين پسازگذشت چندي، هنگاميكه براي احياء اكسيد اين فلزات، كه در واقع اولين مواد خام براياستفاده فلزكاران جهت مصنوعات فلزي آن روز بود، احتياج به عمل ذوب و توليد هواي فشردهبراي ايجاد حرارت مورد نياز را داشت. دراين هنگام كمپرسور انساني يعني شش ها ديگر قادربه تأمين هواي مورد نياز نبودند.

اولین نوع کمپرسور باد

براي رفع اين مشكل و ايجاد دماي حدود يك هزار درجهسانتي گراد ازكمپرسور قوي تر ديگري كه آنهم به دست طبيعت ساخته شده بود، استفاده كرد.بايد توجه داشت كه اختراع دمي (اولين كمپرسور مكانيكي) را بايد به عنوان تولدي تازهبراي توليد هواي فشره به حساب آورد. اين وسيله و دستگاه هائي كه توسط چرخ دوار آبيكار مي كردند، تا دويست سال بعد بدون وقفه مورد استفاده قرارگرفتند. درحدود سال هاي١٧٠٠ ميلادي حجم كوره ها ي ذوب فلزات رو به افزايش گذاشت. ولي دستگاه هاي دمي موجوددرآن زمان از عهده انجام كارهاي مربوط به گداخت اين كوره ها بر نمي آمدند. تا سرانجامبراي اولين بار جان اسميتون (John Smeaton) درسال ١٧٦٢ ميلادي سيلندرهوائي را اختراع كرد. اين دستگاه هرچند بسيار ابتدائي بود ولي به هرصورت براي كورههاي موجود مورد استفاده قرارگرفت. زيرا ساخت يك سيلندر دقيق و خوب براي توليد هوايفشرده درآن زمان امكان پذير نبود. وضعيت كار به همين منوال ادامه داشت تا اينكه درسال١٧٧٦ ميلادي جان ويلكينسون دستگاه ماشين تراشي براي ساختن توپ اختراع كرد كه توسط آنمي شد سيلندرهاي دقيقي از فولاد ريختگي را تراشيد. اولين دستگاه هواي فشرده دقيق توسطويلكينسون ساخته و در كارگاهش نصب شد. اين كمپرسور مكانيكي فقط قادر بود هواي فشردهاي با فشاري برابر يك بار توليد كند و تراكم بيش از آن امكان پذير نبود. چرا كه درصورت افزايش فشار، دماي كمپرسور زياد شده و بندها و تسمه هاي چرمي كه به سوپاپ هايچوبي اتصال داشتند تاب حرارت را نياورده و از بين مي رفتند.

 

نحوه ساخت کمپرسور باد

اولينانتقال عظيم و موفق هواي فشرده هنگام تسريع در ساختمان تونل مونت سنيس (Mt.CeNis) دركوه هاي آلپ سويس صورتگرفت. اين تونل پس از تكميل داراي دو ريل و طولي برابر 13.6 كيلومتر بود. عمليات احداثتونل درسال ١٨٥٧ با استفاده از چكش هاي دستي شروع شد. ولي با سرعتي كه كار حفاري پيشمي رفت، ساختن اين تونل سي سال به طول مي انجاميد. بنابراين از روي ضرورت و اجبار مديرانراه آهن تصميم گرفتند از چكش هاي بادي كه با هواي فشرده با فشار ٦ آتمسفر كار مي كردنداستفاده كنند.

ساختنكمپرسورها چهارسال طول كشيد و در دو دهانه تونل نصب شد. درطول اين مدت نيز چكش هايبادي، توسط مهندس ارشد تونل ها جرمن سوميلر (GermainSommeiller) طراحيشد تا مورد استفاده قرارگيرد . بايد توجه داشت كه مشكلات و گرفتاريهائي كه در كار اينكمپرسورها و چكشهاي مربوطه به وجود آمد، باعث پيشرفتهاي فراواني در زمينه ساختمان كمپرسورهاو چكشهاي بعدي شد و فن حفاري تونل گامي بزرگ به سوي تكامل برداشت. لازم به توضيح استكه هردو كمپرسور از نوع خنك شونده آبي بودند، كه آب براي خنك كردن هواي داخل سيلندرهااستفاده مي شد.

بهترین کمپرسور

اينطرح ظاهرا قديمي، سعي و كوششي بود كه درجهت تكامل و پيشرفت و توسعه دمي هاي هوائي قبليصورت گرفته بود. زيرا مهندسين و طراحان از بوجود آمدن يك ديواره حرارتي بين سيلندرها،سوپاپها، شيرها و دريچه ها كه به صورت مشكل غيرقابل حلي جلوه گر مي شد، بيم داشتند.خوشبختانه دردسرهاي جدي و متعدد اين سوپاپها و دريچه ها كه به صورت ظاهر شدن فوارهآب درآنها به سرعت بروز كرد، باعث به وجود آمدن تكنيك ها ي جديد و ماندني به صورت پيستونهاي آبي شد. همچنين مشكلات موجود در اولين كوشش براي استفاده از اين چكش هاي سنگ شكندر حدي بود كه براي بهره برداري از ٩ دريل، ٥٤ عدد از آن در كارگاه در دست تعمير بودند.

هنگامي كهدوگروه حفاري به يكديگر رسيدند، تقريبا از ٧٠٠٠ متر لوله براي انتقال هواي فشرده ايكه از دهانه ها تا قسمت اصلي حفاري كشيده شده بود، استفاده مي شد. اين اقدام نشان دادكه نيروي هواي فشرده تا مسافت هاي دور نيز قابل انتقال و استفاده مي باشد. اخبار مربوطبه حفر تونل مونت سنيس در روزنامه ها و مجلات صنعتي چاپ شد و مورد توجه

اكثر مردم ومهندسين و دانشمندان درسراسر جهان قرارگرفت. بحث و ابراز عقيده و دادن راهكارهاي لازمدرباره امكانات ايجاد و ساخت شبكه هاي انتقال نيروي هواي فشرده و تغذيه و استفاده صنايعو تجارت از اين نيرو، رونق گرفت. در سال ١٨٧٥ درنزديكي منطقه اي صنعتي واقع درجنوبسوئد، بزرگترين كارخانه هيدروالكتريك (توليد نيروي برق از آب ) به قدرت اوليه kw ٣٦٠٠ و قابل توسعه تا kw ١٣٠٠٠٠ براي تأمين نيروي لازم و به حركت درآوردن كمپرسورهايتوليد هواي فشرده ايجاد شد. ولي اين پروژه موفقيت اقتصادي مطلوبي را در پي نداشت.

قیمت کمپرسور باد

با استفاده از ابزارها و وسايل بادي، قدرت و شعاععمل دست بشر، بدون آنكه از ميزان حساسيت، دقت و انعطاف پذيري غيرقابل رقابتش كاسته شود به مقدار قابل ملاحظه اي توسعه يافته و پيشرفت كرده است و اين ضروري ترين مسئلهاي است كه در انجام كار بايد صورت بگيرد. ابزارهاي هوائي كم وزن، جمع وجور، بادوام،مطمئن و دقيق اند. كاركردن با آنها براي فرد ايجاد خستگي نكرده و داراي ايمني بالاييمي باشند. هواي فشرده براي كنترل ونظارت، تنظيم از راه دور و نزديك و انجام فرمان هايمتناوب و زمان دار وگاهي نيز همراه و همزمان و هماهنگ با سيستم هاي هيدروليكي، الكتريكيو الكترونيكي براي انجام مقاصد مورد نظر، درخدمت بشر در آمده است.

باگسترشچشمگيري كه در نيمه دوم قرن نوزدهم براي صنايع به وقوع پيوست ، توليد انبوه محصولاتو ضرورت دستيابي به دبي و فشار بالاتر و محدوديت هائي كه كمپرسورهاي تناوبي در دبيزياد دارند باعث شد تا صنعتگران مجبور شوند در فكر طراحي و ساخت انواع جديدتري ازكمپرسورهاباشند..

 

اجزا تشکیل دهنده کمپرسور

 

واحد هواساز الکتروموتور کلید اتومات ( تنظیم کننده فشار) مخزن لاستیک لرزه گیر چرخ سوپاپ شیر یکطرفه تابلو برق برای الکتروموتور های سه فاز هواساز : وظیفه هواساز در کمپرسور مکش هوای محیط و انتقال آن به دورن مخزن کمپرسور می باشد . این فرایند براساس حرکت پیستون ها درون سیلندر کمپرسور رخ می دهد. کیفیت واحد هواساز نقش بسیار مهمی در عملکرد و صدای کمپرسور دارد . در حال حاضر به صورت عمومی در بازار ایران دو گروه هواساز وجود دارد : هواساز های چینی و هواساز های ایتالیایی تماس

لیست قیمت کمپرسور باد


لیست قیمت کمپرسور باد

صفحه اصلی

معرفی شرکت

خانگی

کشاورزی

صنعتی

وبلاگ

مقالات

تولیدات

واردات

تماس با سوری الکتریک جهت مشاوره و خرید

 

 

 

تماس : (10 خط)77143886-021

پشتیبانی تمام وقت : 09121244126

 

وارد کننده الکتروپمپ-پمپ آب خانگی-الکتروموتور-ژنراتور-پمپ کف کش

 

کانال تلگرامی گروه بازرگانی سوری الکتریک

چرا سوری الکتریک بهترین گزینه برای خرید است ؟

سوری الکتریک با بیش از سه دهه تخصص جهت تولیدات و واردات برترین کالای صنعت آب
و برق و داراری کادری متخصص و متعهد جهت مشاوره و فروش در زمینه صنعت پمپ آب و انواع الکتروموتور و پمپ حلزونی , پمپ سانتریفیوژ(پمپ آب خانگی) و ژنراتور توانسته جایگاه خاصی برای پیشرفت در این صنعت ایفا کند . از جمله افتخارات سوری الکتریک تولید تابلو برق , الکتروپمپ  شناور , پمپ گریز از مرکز و همچنین واردات از 4 کشور جهان و به عنوان تنها نمایندگی رسمی الکتروپمپ شناور فرات در ایران ,تولید کننده الکتروموتور شناور و پمپ شناور استیل و مفصل کابل رزینی و حرارتی تامر الکتریک ,فروش کابل برق,الکتروموتور عمودی و فروش  کارواش خانگی و کارواش صنعتی , فروش الکتروموتور (الکتروموتور تک فاز - الکتروموتور سه فاز) , پمپ کف کش و الکتروپمپ